OFERTA

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom ENCERTYFIKATOR oferuje usługi w zakresie profesjonalnego sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej budynków zwanych certyfikatami oraz przeprowadzania audytów energetycznych i remontowych.

świadectwa
charakterystyki energetycznej
audyty
energetyczne i remontowe

Świadectwo energetyczne określa jakie koszty na ogrzewanie budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej będę ponosić przyszli właściciele.

Świadectwo energetyczne ułatwi Ci oszczędzać ciepło i pieniądze, a zarazem żyć przyjaźnie ze środowiskiem naturalnym.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku to rzetelna informacja określająca jego energochłonność oraz wskazuje co należy zrobić aby by skutecznie oszczędzać energię.

Sporządzam świadectwa charakterystyki energetycznej wszystkich typów budynków zarówno mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych), jak tez budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadectwa charakterystyki energetycznej są wymagane dla budynków oddawanych do użytkowania, sprzedawanych lub wynajmowanych.

 

Audyt energetyczny jest opracowaniem określającym zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wskazuje na rozwiązania optymalne z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia i oszczędności energii a jednocześnie stanowi założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny jest dokumentem decyzyjnym potrzebnym właścicielowi budynku do podjęcia decyzji o rozpoczęciu modernizacji, a bankowi Gospodarstwa Krajowego do podjęci decyzji o przyznaniu premii termomodernizacyjnej.

Wykonuje audyty energetyczne i remontowe dla budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oraz budynków służących do wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 

Realizuję zlecenia na terenie całego kraju.

 

 

STRONA GŁÓWNA | OFERTA | REFERENCJE | KONTAKT